Ajankohtaista

Vuoden 2024 alusta voimaan astuneita verotuksen lukuja ja muita
muutoksia

Verovapaat matkakustannusten korvaukset nousevat

Verovapaa kotimaan

-kokopäiväraha on 51 euroa (48 euroa vuonna 2023)
-osapäiväraha 24 euroa (22 euroa v. 2023)
-ateriakorvaus 12,75 euroa (12 euroa vuonna 2023)

Verovapaa kilometrikorvaus on 57 senttiä kilometriltä (53 senttiä vuonna 2023).
Lisätietoa:

Luontoisetujen arvot vuonna 2024

Verohallinto on antanut vuosittaisen päätöksen luontoisetujen arvoista. Luontoisetupäätöksessä on
vahvistettu arvot yleisimmille luontoiseduille, joita ovat esimerkiksi asuntoetu, autoetu, ravintoetu
ja puhelinetu. Työnantajalta saatu luontoisetu on työntekijälle palkkatuloa. Edun verotusarvo
määräytyy luontoisetupäätöksen mukaan.

Päätöksen mukaan ravintoetua voi edelleen käyttää myös ruoan kuljetuskustannuksiin. Autoedun
arvoja on muutettu korkotason ja ansiotasoindeksin nousun sekä sähkön hinnan alenemisen vuoksi.
Päätökseen on tarkennettu, että puhelinetu kattaa myös tietoliikenneyhteyden kustannukset.

Lisätietoa:

Sosiaalivakuutusmaksut 2024

Lisätietoa vuoden 2024 muutoksista verohallinnon ohjeessa: Sosiaalivakuutusmaksut

Varainsiirtoveron prosentit laskevat, ensiasunnon verovapaus poistuu

Uutta omaverossa: Voit muuttaa ennakkoveron maksuerien lukumäärää

Jos vuoden 2024 ennakkoveron maksuerät on jaettu vain joillekin kuukausille, mutta haluat maksaa
ennakkoveroa tasaisesti joka kuukausi, voit muuttaa maksueriä OmaVerossa. Valinta on voimassa
toistaiseksi, joten jatkossakin mahdollisen ennakkoveron erät jaetaan tasaisesti kaikille kuukausille.

Tutkimus- ja kehittämistoiminta: ylimääräinen lisävähennys

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista voi saada verovuonna 2024 ylimääräisen
lisävähennyksen. Tämän lisäksi on mahdollista saada yleistä lisävähennystä tai väliaikaista
lisävähennystä.

Lisätietoa: Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan ylimääräinen lisävähennys

Näistä kaikista ja muista, kysy meiltä lisää!